Audyt UX

Audyt UX

Oferta Audytu UX

Audyt UX jest bardzo pomocny w sytuacji kiedy mamy zoptymalizowaną stronę internetową lub w większości przypadków sklep internetowy, generuje on ruch na stronie, jednak ilość konwersji, a w przypadku sklepu ilość transakcji jest niewielka. Audyt UX może w takiej sytuacji wskazać elementy strony lub ścieżki zakupowej, które mogą mieć negatywny wpływ na końcową konwersję.

Oferujemy głównie audyty UX przeprowadzane metodą scenariuszową, weryfikujące głównie proces zakupowy.

Czym jest Audyt UX?

Audyt UX (user experience) to audyt użyteczności Twojego serwisu. To analiza ekspercka stanowiąca kompleksową ocenę strony internetowego pod kątem jej zgodności z oczekiwaniami, preferencjami oraz przyzwyczajeniami jego użytkowników. Audyt UX pozwala zweryfikować, czy dana strona www, czy sklep internetowy odpowiada potrzebom jego odbiorców oraz wskazuje, co należy poprawić, aby korzystanie z niego spowodowało wzrost satysfakcji użytkowników.

Zawartość audytu UX

Audyt UX zwyczajowo obejmuje następujące obszary serwisu:

 • system nawigacji (menu głównej, menu w stopce, menu boczne, menu pomocnicze),
 • strukturę strony głównej (architekturę informacji),
 • strukturę przykładowej powtarzalnej podstrony (typu podstrony, np.: kategorii lub karty produktu),
 • kompozycję i sposób przekazania informacji użytkownikowi,
 • zrozumiałość informacji (np.: stosowane nazewnictwo, zrozumiałość treści),
 • użyteczność i poprawność działania formularzy,
 • położenie i wygląd przycisków i elementów klikalnych na stronie,
 • wersję mobilną strony ze wskazaniem na najważniejsze elementy wpływające na konwersję,
 • w przypadku e-commerce, ścieżkę zakupową i łatwość dokonania konwersji,

Metody i techniki UX

Audyt użyteczności może być przeprowadzany przy użyciu różnych metod, my stosujemy metodę scenariuszową, ale podstawę stanowią trzy narzędzia, z których w trakcie audytu należy zastosować co najmniej dwa:

 • analiza heurystyczna (heuristic evaluation),
 • wędrówka poznawcza (cognitve walkthrough),
 • lista kontrolna (usability checklist).

Audyt UX - metoda scenariuszowa i checklista

Przy użyciu metody scenariuszowej i checklisty ux testowana jest ogólna użyteczność serwisu lub konkretny proces. Podczas badania testowany jest serwis www, sklep internetowy lub jego makiety. W scenariuszu oprócz pytań ogólnych znajdują się zadania do wykonania, weryfikujące konkretny proces np. dokonanie zakupu, znalezienie konkretnego produktu w sklepie, zapisanie do newslettera, odtworzenie materiału video, itp. Efektem tego działania jest dokument wskazujący istniejące błędy i prawidłowe ich rozwiązania.

Zapytaj o audyt UX

Nie wiesz, czy audyt twojej strony jest Ci potrzebny? Jakie korzyści Ci przyniesie? Porozmawiajmy o tym. Zadzwoń: 697-628-320. Napisz: l.toczynski@gmail.com.
Scroll to Top